Paasactie: nu 2e fles, halve prijs. Kijk snel!
image/svg+xml Alle wijnen zijn 100% biologisch en vegan
image/svg+xml We maken de wijnen zelf, van de wijngaard tot in de fles
image/svg+xml Duurzaam verbouwd zonder bestrijdingsmiddelen
image/svg+xml Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Vragen over ruilen en retourneren


+  Klachtafhandeling
+  Klacht melden en garantie
+  Bestelling verkeerd bezorgd of beschadigd?
+  Hoe kan ik retourneren?
+  Mijn wijn heeft 'kurk', wat nu?
+  Herroepingsrecht

<< Terug naar Veelgestelde Vragen <<Klachtafhandeling


Je wilt genieten van je bestelde wijn, maar er is een probleem en dat is niet de bedoeling, dus dat lossen we graag zo zorgvuldig en snel mogelijk op.
Hoe snel reageren wij op je klacht?

Je krijgt altijd direct een bevestiging van ontvangst als je een klacht per e-mail hebt gestuurd. Binnen 5 werkdagen ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht. We zorgen dat je klacht de wereld uit geholpen wordt met een goede oplossing.

Wij zijn aangesloten bij Thuiswinkel. Heb je een klacht en komen wij er niet uit, dan kun je die voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel: Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Klacht melden en garantie


Heb je een klacht?
Dan kun je bellen of mailen met onze klantenservice via 0575 - 757 097 of hallo@neleman.org. Graag horen we van je wat je klacht is en als het mogelijk is ontvangen wij graag een foto van de eventuele schade. 

Je krijgt altijd direct een bevestiging van ontvangst en binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie. We doen er alles aan om het probleem op te lossen. 

Indien de klacht niet naar tevredenheid door ons wordt afgehandeld, heb je als consument het recht om een klacht in te dienen bij Thuiswinkel Waarborg, waarbij wij zijn aangesloten. Je kunt je klacht indienen via dit online contactformulier van Thuiswinkel Waarborg.

Hoe is garantie geregeld?
Wij bieden je garantie conform de richtlijnen van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel:

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie: Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.


Bestelling verkeerd bezorgd of beschadigd?


Wij en onze vervoerders doen er alles aan om je bestelling netjes en onbeschadigd te bezorgen. Heb je onverhoopt toch een verkeerd of beschadigd artikel ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice. In overleg met jou zullen wij altijd proberen tot een goede oplossing te komen. Mail ons via hallo@neleman.org of bel 0575 - 757 097.

Let op: De bezorger van je bestelling zal vragen om een geldig ID, dit in verband met de 18+-check met betrekking tot de Alcoholwet.


Hoe kan ik retourneren?


Bij Neleman kun je je bestelling binnen 30 dagen gratis ruilen of retourneren. Je kunt binnen 30 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat je van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heb je vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. 

Neem contact met ons op via hallo@neleman.org of bel 0575 - 757 097, dan maken we een afspraak om de retourzending bij je thuis op te laten halen. Het totale aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald (deze termijn start op het moment dat je het artikel terugstuurt of aangeeft je artikel terug te willen sturen). Gaat je bestelling retour met Budbee, dan halen zij je wijn op. Alles wat jij hoeft te doen is je wijn goed verpakken in een doos.

Voldoet een wijn niet aan je verwachting, dan kun je die vergoed krijgen. Ook hiervoor geldt een termijn van 30 dagen. Je kunt de wijn ruilen of geld retour krijgen. Uiteraard dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking in geval van ruilen of retourneren. Gesteld volgens de richtlijnen van Thuiswinkel : U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Mijn wijn heeft 'kurk', wat nu?


Kurk is een natuurlijk product, net als wijn. Hoewel onze kurkleveranciers hun uiterste best doen de grootst mogelijke zuiverheid te creëren rondom hun producten en er steeds nieuwe technieken zijn om de TCA-bacterie (die de muffe kurk geur veroorzaakt) onschadelijk te maken, kan het toch voorkomen dat een fles 'kurk' heeft. Denk je een fles met kurk te hebben? Neem contact met ons op, we vergoeden je zonder problemen.


Herroepingsrecht conform de richtlijnen van Thuiswinkel:

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres
Pollaan 41
7202 BV Zutphen

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.<< Terug naar Veelgestelde Vragen <<