Klachten en garantie

Heb je een klacht?

  • Bel of mail onze klantenservice via 0575 757 097 of [email protected] en omschrijf je klacht. Als er schade is stuur je foto's mee. Je krijgt altijd direct een bevestiging van ontvangst en binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie. Indien de klacht niet naar tevredenheid door ons wordt afgehandeld, heb je als consument het recht om een klacht in te dienen bij Thuiswinkel Waarborg, waarbij wij zijn aangesloten. Je kunt je klacht indien via dit online contactformulier van Thuiswinkel Waarborg.

Hoe is garantie geregeld?

  • Wij bieden je garantie conform de richtlijnen van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

    1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

    2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

    Onder de volgende omstandigheden is een product uitgesloten van garantie:

    Aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.

← Terug naar onze klantenservice pagina